வணக்கம்

கதைசொல்லி (காலாண்டிதழ்) இணையதளத்தில் இலவசமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

கி. ராஜநாராயணன்
வழக்கறிஞர் கே.எஸ். இராதாகிருஷ்ணன்
K.S. Radhakrishnan
மின்னஞ்சல்: rkkurunji@gmail.com
பொதிகை - பொருநை - கரிசல்